Retailstars

EDI Integration solution

EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. Het is de verzamelnaam voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven, zoals orders, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. Het berichtenverkeer in EDI verloopt altijd volgens een afgesproken standaard, zodat de softwaresystemen van de bedrijven die met elkaar communiceren dezelfde, uniforme taal spreken.

De EDI integration solution zorgt ervoor dat u met uw bestaande systemen gebruik kunt maken van het standaard EDI berichtenverkeer zonder hierbij een bedrag per bericht te hoeven betalen zoals bij veel andere partijen het geval is.

Het betalen van een bedrag per bericht, is dat niet een bijkomend voordeel? Niet het probleem wat wordt opgelost?

 

Alleen noodzakelijke stappen
EDI biedt een competitief voordeel omdat overbodige stappen in het proces worden geëlimineerd en er zo meerwaarde voor de klant ontstaat. Welke overbodige stappen?

Minder fouten
EDI voorkomt fouten, omdat er geen menselijke factor meer aan te pas komt.

Snelle verwerking
Het EDI proces is razend snel omdat uitwisseling van data elektronisch geschiedt.

Onbeperkte hoeveelheid berichten
De kosten voor deze oplossing zijn onafhankelijk van het aantal berichten.