Retailstars

Novulo

Wendbaarheid is de sleutel tot succes

Soorten die zich het best aanpassen aan veranderende omstandigheden hebben de grootste overlevingskansen. Dat is een alom bekende stelling van Darwin. Als het om zakelijke software gaat, brengen veranderingen een hoop uitdagingen met zich mee. Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen twintig jaar de manier waarop we leven en zakendoen ingrijpend veranderd. Veel organisaties vinden het moeilijk om alle ontwikkelingen bij te benen en van nieuwe trends te profiteren. De bestaande complexe en starre bedrijfsapplicaties maken het moeilijk om in het juiste tempo te innoveren en de kosten in de hand te houden.

Novulo wil organisaties een softwarearchitectuur bieden waarmee ze hun bedrijfsvoering dagelijks kunnen verbeteren.

Er is meer wendbaarheid nodig in bedrijfsapplicaties om continu in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Novulo streeft ernaar om organisaties hun toekomst naar eigen inzicht vorm te laten geven op één softwareplatform dat hen nooit beperkt en innovatie juist stimuleert.