Retailstars

Retailstars privacy policy

Retailstars B.V. vindt privacy net zo belangrijk als het leveren van een goede dienstverlening naar haar klanten toe. Deze privacy policy is met aandacht voor u als website bezoeker opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Persoonsgegevens worden tijdens het bezoek van onze website vastgelegd voor een bepaalde doelbinding. Deze worden in de paragraaf doeleinden specifiek benoemd, met als doel u te kunnen contacteren als u het contact formulier invult of zaken wilt opvragen via de website. Ook gebruiken wij uw data, die de website verzamelt om de website continu te verbeteren.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en niet lang langer bewaard dan benodigd is. Door persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat de website bezoeker akkoord dat Retailstars B.V. haar websitebezoekers, de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt.

Persoonsgegevens – Retailstars B.V. gebruikt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door haar website bezoeker. Persoonsgegevens kunnen worden opgegeven om informatie of diensten aan te vragen. Denk hierbij aan vrijblijvend contact of het opvragen van informatie over onze services en dienstverlening.

De soorten categorieën persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en uw achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mai ladres;
 • Websiteactiviteiten;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Overige persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens een mail conversatie of telefoongesprek.

Beveiliging – Retailstars B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. De bescherming van uw persoonsgegevens worden uiterst serieus in acht genomen om misbruik, het verlies, openbaarmaking of wijziging en ongeoorloofde toegang te voorkomen. We werken met netwerkverbindingen die worden voorzien van encryptie. Ook wordt gebruikt gemaakt van dubbele verificatie waarbij de identiteit van de medewerkers wordt gecontroleerd en er wordt uitvoerig bijgehouden wie, wanneer, toegang heeft gehad tot uw persoonsgegevens.  Retailstars B.V. heeft haar personeel eigen gemaakt met de AVG en Retailstars B.V. voert daarbij een actief beleid om eventuele datalekken tegen te gaan. Bij enige twijfel of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake is van een datalek kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), via privacy@retailstars.nl

Doeleinden – Retailstars B.V. verwerkt de bezoeker gegevens van haar website voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de dienstverlening en ter notificatie van (nieuwe) diensten van Retailstars B.V.  Wij waarborgen de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en stellen deze niet aan derden beschikbaar zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene website bezoeker, tenzij wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn. In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij te raadplegen. Retailstars B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Retailstars B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Informeren over mogelijke bijeenkomsten bij Retailstars B.V.;
 • U te kunnen bellen voor het verlenen van onze dienstverlening;
 • U te informeren over wijzigingen die plaatsvinden in onze dienstverlening;
 • Het kunnen uitvoeren van (remote) support;
 • Vragen die gesteld worden, met het webformulier waarbij een gesprek of mail conversatie wordt toegepast voor nadere inlichtingen of antwoorden op de door u gesteld vragen;
 • Het gebruiken en downloaden van informatie van onze website, denk aan Whitepapers;
 • U vanuit marketing of research activiteiten te benaderen;
 • Ter optimalisering van de websites maakt Retailstars B.V van Google Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van je computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacy beleid van Google of het (meer specifieke) Privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie.

Rechten als website bezoeker of (mogelijke)klant – Vanuit de AVG heeft u als betrokkene, de website bezoeker, rechten ter uw beschikking – waaraan Retailstars B.V. zich aan zal voldoen. Daarom verwerkt Retailstars B.V. alleen uw persoonsgegevens op basis van de principes die de AVG kent wat alleen mag gebeuren als er een geldige grondslag voor is.

De gegevens die Retailstars B.V verzamelt en gebruikt is gebaseerd op de wettelijke grondslagen binnen de AVG:

 • Retailstars B.V en u als website bezoekers (betrokkene persoon) zijn in overeenstemming dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de eerdergenoemde doeleinden.
 • Als betrokkene heeft u het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Dhr.S.Hondong (FG) via privacy@retailstars.nl. Ter controle van je identiteit vragen wij u een telefoonnummer op te geven ter verificatie. Het verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.
 • Gerechtvaardigd belang van toepassing is, om voor marketing doeleinde u te voorzien van gerichte aanbiedingen. Uiteraard alleen met uw toestemming en welke ook elk moment kan worden ingetrokken. Immers uw grondrecht weegt zwaarder op dan tegen het rechtvaardig belang van Retailstars B.V.

Website bezoeker is jonger dan 16 jaar. – Retailstars B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over haar website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter kan Retailstars B.V. dit moeilijk controleren.

Als een persoon onder de 16 jaar onze website bezoekt het advies vanuit Retailstars B.V. aan een ouder of voogd deze activiteiten ervan te controleren, Daarbij dient een ouder of voogd, toestemming te verlenen, wanneer een persoon onder de 16 jaar gebruik wil maken van de dienstverlening van onze website. Denk hierbij aan het gebruik van het contact formulier of het downloaden van een whitepaper.

Indien u als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat Retailstars B.V. zonder (schriftelijke) toestemming gegevens heeft verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, Dhr.S.Hondong via privacy@retailstars.nl.

Bewaren van uw gegevens – Retailstars B.V.  bewaart haar website bezoekers persoonsgegevens alleen zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De persoongegevens worden na het gebruik van het contactformulier alleen gebruikt totdat contact is geweest, daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Retailstars B.V. heeft haar verwerkingen van de persoonsgegevens, waaronder de website, opgenomen in het verwerkingsregister.

FG – Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) waarborgt de regels en de wet zoals de AVG deze stelt. Retailstars B.V. heeft een FG aangesteld, welke gecertificeerd is als Certified Data Protection Officer. Deze houdt onafhankelijk toezicht op de B.V. van Retailstars.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u actief Dhr.S.Hondong, Data Protection Officer van Retailstars B.V. benaderen via privacy@retailstars.nl.

Wijzigingen – Retailstars B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, door wijzigingen in de privacy en wetgeving.  Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2021

V2.0-062021.